Cảnh báo hàng loạt ứng dụng cho vay, đầu tư chứng khoán trái phép

 

Theo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, thời gian gần đây, cơ quan này đã cảnh báo nhà đầu tư về hiện tượng một số doanh nghiệp có dấu hiệu kinh doanh chứng khoán trái pháp luật. Tuy nhiên, đến nay vẫn còn một số doanh nghiệp tiếp tục có ứng dụng đầu tư chứng khoán chưa được cấp phép.

Cảnh báo hàng loạt app cho vay, đầu tư chứng khoán chui - Ảnh 1.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cảnh báo rủi ro trước ứng dụng đầu tư chứng khoán

Cụ thể như các ứng dụng Infina, Savenow, BUFF… để quản lý danh mục đầu tư chứng khoán, hay cung cấp hoạt động môi giới chứng khoán, cho vay ký quỹ như website www.greenstock.vn, (ứng dụng Greenstock). Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhấn mạnh, nhà đầu tư có thể gặp rủi ro khi tranh chấp xảy ra nếu không được pháp luật chứng khoán bảo vệ quyền và lợi ích. Nhà đầu tư thận trọng khi thực hiện giao dịch đầu tư chứng khoán trên các ứng dụng giao dịch này, nhà đầu tư tự chịu trách nhiệm về những rủi ro có thể phát sinh.

Đầu năm 2023, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã cảnh báo rủi ro đối với các dịch vụ của hệ thống website và ứng dụng giao dịch của Công ty Cổ phần Đầu tư Con Đường Xanh (Greenway Investment) với website www.greenstock.vn và ứng dụng Greenstock. … khi chưa được cấp phép, quản lý, giám sát theo quy định của pháp luật về chứng khoán.

Tại thời điểm đó, Greenstock được giới thiệu là ứng dụng duy nhất hỗ trợ nhà đầu tư giao dịch cả chứng khoán cơ sở và chứng khoán phái sinh. Ứng dụng cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán trên 3 sàn HOSE, HNX, UPCoM với các gói sản phẩm có đòn bẩy lên tới 2:8 cao nhất thị trường, đầu tư chứng khoán phái sinh với tỷ lệ ký quỹ chỉ 10%…

Thực tế, các đợt gọi mời đầu tư chứng khoán quốc tế hay qua các ứng dụng đầu tư chứng khoán quốc tế vẫn đang diễn ra. Các đơn vị, cá nhân này không được cấp phép. Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng khuyến cáo nhà đầu tư cẩn trọng khi đầu tư vào các sàn không phải do SGDCK Việt Nam và các công ty con của SGDCK Việt Nam tổ chức và điều hành. Đồng thời, cần cảnh giác với những lời chào mời, lãi suất cao…