Lienvietpostbank dự kiến ​​tăng vốn điều lệ “khủng”, lên 28.676 tỷ đồng

 

Năm 2022, tổng lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp của Lienvietpostbank là hơn 5.689 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 4.510 tỷ đồng, tổng lợi nhuận có thể chia cổ tức là 3.393 tỷ đồng. Vốn điều lệ tăng thêm 5.255 tỷ đồng lên 17.291 tỷ đồng.

Dự kiến ​​năm 2023, ngân hàng sẽ tăng vốn điều lệ thêm 11.385 tỷ đồng, tương ứng 1.138 tỷ cổ phiếu. Vốn điều lệ sau khi tăng lên 28.676 tỷ đồng. Số cổ phiếu phát hành bao gồm trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu 328,53 triệu cổ phiếu, chào bán cho cổ đông hiện hữu 500 triệu đồng, chào bán riêng lẻ 300 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư nước ngoài. cổ phần, phát hành theo chương trình quyền chọn cho người lao động (ESOP) 10 triệu cổ phần; nâng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại ngân hàng lên 15,5%.

Lienvietpostbank dự kiến ​​tăng vốn điều lệ

Lienvietpostbank tổ chức đại hội đồng cổ đông vào chiều 23/4

Ngoài ra, tổng tài sản năm 2022 đạt 327.746 tỷ đồng, tăng 13% so với năm 2021. Tín dụng thị trường 1 đạt 235.767 tỷ đồng, tăng 12,8% so với năm 2021, sử dụng hạn mức của Ngân hàng Nhà nước. cấp giấy phép. Dư nợ tăng hơn 26 nghìn tỷ đồng, trong đó khu vực nông thôn hơn 14.000 tỷ đồng, chiếm 15% tổng dư nợ ngân hàng vào lĩnh vực bất động sản.

Ngân hàng có tỷ lệ bao phủ nợ xấu từ 111% năm 2021 lên 142% năm 2022, điều này cho thấy mức độ phòng vệ rủi ro của ngân hàng rất tốt cũng như đảm bảo hoạt động an toàn trong tương lai. Huy động vốn thị trường 1 đạt 250.936 tỷ đồng, tăng 16% so với năm 2021, phù hợp với tốc độ tăng trưởng tín dụng. Đồng thời, thu dịch vụ của ngân hàng đạt 1.662 tỷ đồng, tăng 94% so với năm 2021, hoàn thành 145% kế hoạch năm.

Dự kiến, năm 2023, Lienvietpostbank đặt mục tiêu tổng tài sản đạt 375.000 tỷ đồng, tăng 47.254 tỷ đồng so với năm 2022; huy động vốn thị trường 1 đạt 295.740 tỷ đồng, tăng 44.804 tỷ đồng; tín dụng tăng 37.723 tỷ đồng, lên 273.490 tỷ đồng; thu dịch vụ đạt 1.300 tỷ đồng; lãi trước thuế 6.000 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế 4.800 tỷ đồng; dự kiến ​​chia cổ tức tỷ lệ 12%.

Trả lời cổ đông ngân hàng có đầu tư vào trái phiếu doanh nghiệp hay không, ông Bùi Thái Hà – Phó tổng giám đốc Lienvietpostbank cho biết, ngân hàng không đầu tư vào trái phiếu doanh nghiệp nên không bị ảnh hưởng bởi tình hình cũng như thời điểm hiện tại. Kế tiếp. Ở mảng đầu tư trái phiếu, hầu hết các ngân hàng đều mua trái phiếu Chính phủ để đảm bảo thanh khoản theo quy định của pháp luật, các tổ chức tín dụng có uy tín trên thị trường.

Cổ đông Lienvietpostbank đã thông qua việc bầu thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ IV (2023 – 2028). Theo đó, Hội đồng quản trị nhiệm kỳ này gồm 7 thành viên, Ban kiểm soát 4 thành viên. Danh sách Hội đồng quản trị gồm ông Nguyễn Đức Thụy (hiện là Chủ tịch Hội đồng quản trị Lienvietpostbank), ông Huỳnh Ngọc Huy (hiện là Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị), ông Lê Hồng Phong (hiện là thành viên của Hội đồng quản trị), ông Nguyễn Văn Thủy, ông Lê Minh. Tâm, ông Hồ Nam Tiến (hiện là quyền Tổng Giám đốc Lienvietpostbank), ông Bùi Thái Hà (hiện là Phó Tổng Giám đốc).

Danh sách Ban kiểm soát gồm bà Dương Hoài Liên, ông Trần Thanh Tùng, bà Nguyễn Thị Lan Anh, ông Nguyễn Phú Minh. HĐQT công ty cũng đề xuất mức thù lao của các thành viên HĐQT và BKS là 50 tỷ đồng. Năm 2022, cổ đông thông qua mức thù lao của thành viên HĐQT và BKS là 35 tỷ đồng, số thực chi là 28,77 tỷ đồng.

Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt cũng đề xuất đổi tên viết tắt từ Lienvietpostbank thành LPBank.