Xử lý cửa hàng để biển quảng cáo “nhái” cột mốc, biển báo giao thông

 

Ngày 21/4, Sở Giao thông vận tải TP.HCM vừa có văn bản về việc TP. Thủ Đức, các quận và các đơn vị liên quan về việc chấn chỉnh việc lắp đặt biển báo, bảng quảng cáo hoặc các thiết bị khác làm giảm sự chú ý, gây nhầm lẫn nội dung với biển báo giao thông hoặc cản trở biển báo giao thông. trở thành người tham gia giao thông.

Theo Sở Giao thông Vận tải TP.HCM, thời gian gần đây báo chí phản ánh tình trạng biển quảng cáo “nhái” vạch kẻ đường, biển báo giao thông “nhái” không đúng quy định. Qua đó, gây nhầm lẫn nội dung với biển báo giao thông, gây cản trở cho người tham gia giao thông.

TP.HCM: Xử lý cửa hàng để

Một cửa hàng tại TP. Thủ Đức để biển quảng cáo “nhái” vạch kẻ đường

Về vấn đề này, Sở Giao thông vận tải cho rằng việc quảng cáo bằng hình thức lắp đặt biển báo tương tự biển báo giao thông đường bộ và lắp đặt thiết bị giống với vạch kẻ đường là vi phạm quy định tại điểm a. e Khoản 2 Điều 35 Luật giao thông đường bộ.

Cụ thể, Điểm 2 Khoản 2 Điều 35 Luật Giao thông đường bộ nêu: “Lắp đặt biển báo, biển quảng cáo hoặc thiết bị khác làm giảm sự chú ý, gây nhầm lẫn nội dung biển báo hoặc cản trở luồng giao thông, cản trở người tham gia giao thông đường bộ”.

Vì vậy, Sở Giao thông vận tải đề nghị UBND TP. Thủ Đức và các quận rà soát, xử lý dứt điểm các hình thức quảng cáo trên vỉa hè thuộc địa bàn quản lý vi phạm quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 35 Luật Giao thông đường bộ trước ngày 20/5./.

Ngoài ra, có biện pháp xử lý đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm, tránh tái diễn tình trạng trên.

Sở Giao thông vận tải cũng giao Thanh tra Sở Giao thông vận tải kiểm tra, xử lý các tổ chức, cá nhân lắp đặt biển quảng cáo vi phạm quy định tại điểm e khoản 2 Điều 35 Luật Giao thông đường bộ. Đơn vị vi phạm phải gỡ bỏ các hình thức quảng cáo trái phép.