Lưu trữ thẻ: Bệnh Nhiệt đới

Làm sao để bảo vệ sức khỏe khi ‘sống chung’ với Covid-19?

Làm sao để bảo vệ sức khỏe khi ‘sống chung’ với Covid-19?

  Theo GS.TS Phan Trọng Lân, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế), trên thế giới cũng như Việt Nam, biến thể Omicron vẫn chiếm ưu thế. Omicron đã tồn tại được 16 tháng với hơn 500 biến thể phụ khác nhau. Một số biến thể phụ phổ biến đang lưu hành […]