Lưu trữ thẻ: Bộ não của Google

Google hợp nhất hai nhóm AI thành Google DeepMind

Google hợp nhất hai nhóm AI thành Google DeepMind

  Dựa theo neowin, Brain là nhóm AI nội bộ và là một phần của bộ phận Nghiên cứu của Google từ chính công ty. Đối với DeepMind, đây là một công ty có trụ sở tại Vương quốc Anh được thành lập vào năm 2010 và được Google mua lại vào năm 2014. Cuộc […]