Lưu trữ thẻ: cắn cơ

Cơ nào là mạnh nhất trong cơ thể con người?

Cơ nào là mạnh nhất trong cơ thể con người?

  Trong số hơn 600 cơ, một số nằm trong tầm kiểm soát của chúng ta, trong khi những cơ khác hoạt động ngoài tầm kiểm soát của chúng ta. Ví dụ, cơ xương là một trong những loại cơ phổ biến nhất trong cơ thể hoạt động dưới sự kiểm soát của chúng ta, […]