Lưu trữ thẻ: Chăm sóc sức khỏe

Hồ sơ sức khỏe cá nhân sẽ được liên thông tại các cơ sở y tế trên toàn quốc trong năm nay

Hồ sơ sức khỏe cá nhân sẽ được liên thông tại các cơ sở y tế trên toàn quốc trong năm nay

Theo “Kế hoạch triển khai nền tảng hồ sơ sức khỏe điện tử năm 2023” do Bộ Y tế ban hành, trước ngày 1/6, đảm bảo hạ tầng, triển khai hệ thống thông tin, chuyển đổi FHIR Resource (giúp chia sẻ dữ liệu đơn thuốc, hình ảnh, xét nghiệm… của bệnh nhân). dịch vụ khám […]