Lưu trữ thẻ: chính phủ

Chính phủ ra nghị quyết hỗ trợ khách hàng vay tiêu dùng

Chính phủ ra nghị quyết hỗ trợ khách hàng vay tiêu dùng

  Nghị quyết nêu rõ, Chính phủ đồng ý với đề nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về các giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho khách hàng vay tiêu dùng, phục vụ nhu cầu đời sống. Chính phủ yêu cầu có chính sách tháo gỡ khó khăn cho khách hàng […]