Lưu trữ thẻ: chống tham nhũng

Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tỉnh Hải Dương giám sát 3 vụ án

Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tỉnh Hải Dương giám sát 3 vụ án

  Tại phiên họp thứ 3 của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Hải Dương, Ban Chỉ đạo đã thảo luận, đánh giá, cho ý kiến ​​về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kết quả phòng, chống tham nhũng, tiêu chuẩn. trong ba tháng đầu năm 2023. Ban Chỉ đạo phòng, […]