Lưu trữ thẻ: Hồ sơ mời thầu

Sân bay Long Thành kẹt tiến độ

Sân bay Long Thành kẹt tiến độ

  Trong báo cáo của Chính phủ ngày 11/4, Bộ Giao thông vận tải cho biết, hiện mới san lấp mặt bằng dự án sân bay Long Thành được 71,9 triệu m2.3 trên tổng số 115 triệu m3, đạt 62,5%. Đường xung yếu của dự án là nhà ga hành khách (gói thầu 5.10) trị […]