Lưu trữ thẻ: Huawei

Bán hơn 7 triệu ổ cứng cho Huawei, Seagate bị phạt 300 triệu USD

Bán hơn 7 triệu ổ cứng cho Huawei, Seagate bị phạt 300 triệu USD

  Theo Reuters, Seagate đã bán các ổ đĩa này cho Huawei trong khoảng thời gian từ tháng 8 năm 2020 đến tháng 9 năm 2021 bất chấp quy định vào tháng 8 năm 2020 của Bộ Thương mại Hoa Kỳ hạn chế việc bán một số sản phẩm nước ngoài do Bộ Thương mại […]