Lưu trữ thẻ: khu công nghiệp

Bùng nổ bất động sản công nghiệp tại Việt Nam

Bất chấp đại dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, thị trường bất động sản (BĐS) công nghiệp tại Việt Nam ở cả hai miền Nam và miền Bắc đều rơi vào tình trạng khan hiếm, trong khi nhu cầu vẫn tiếp tục gia tăng. Theo CBRE Việt Nam, “Việt Nam đứng trước cơ […]