Lưu trữ thẻ: MỞAI

Những lợi ích mà ChatGPT mang lại cho các nhà phát triển blockchain

Những lợi ích mà ChatGPT mang lại cho các nhà phát triển blockchain

  ChatGPT đã mang lại nhiều lợi ích cho một số ngành công nghiệp và blockchain là một trong số đó. Kể từ khi ra mắt vào tháng 11 năm 2022, ChatGPT – chatbot được xây dựng trên mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) đã nhanh chóng gây bão trên toàn thế giới. Mô hình […]