Lưu trữ thẻ: phân luồng giao thông

Ngày mai 28/4, TP.HCM sẽ cấm nhiều tuyến đường

Ngày mai 28/4, TP.HCM sẽ cấm nhiều tuyến đường

Lệnh cấm xe phục vụ Lễ kỷ niệm 48 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và Kỷ niệm 137 năm Ngày Quốc tế Lao động; Kỷ niệm 80 năm ra đời “Đề cương văn hóa Việt Nam”. Cụ thể, để phục vụ chương trình Kỷ niệm 80 năm “Khám phá văn hóa […]