Lưu trữ thẻ: Quả táo

Tính năng thú vị có thể xuất hiện trong iOS 17

Tính năng thú vị có thể xuất hiện trong iOS 17

  Dựa theo iDropnews, các báo cáo hiện tại cho rằng iOS 17 sẽ không có bất kỳ tính năng chính nào, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng thiếu các tính năng hấp dẫn. Nói cách khác, phiên bản này sẽ đi kèm một số cải tiến nhỏ nhằm trải nghiệm chất lượng […]