Lưu trữ thẻ: Red Velvet

Red Velvet Joy tạm ngưng hoạt động vì sức khỏe không ổn định

Red Velvet Joy tạm ngưng hoạt động vì sức khỏe không ổn định

  Trong một tuyên bố được chia sẻ bởi SM Entertainment, công ty thông báo rằng Joy gần đây đã đến bệnh viện do cảm thấy không khỏe và sẽ cần nghỉ ngơi để hồi phục.   “Xin chào, Chúng tôi muốn thông báo cho bạn về sức khỏe của Red Velvet Joy và sự […]