Lưu trữ thẻ: Tập đoàn FLC

Cổ phiếu tỷ phú không đáng bằng ly trà đá, mua chờ thời được không?

Cổ phiếu tỷ phú không đáng bằng ly trà đá, mua chờ thời được không?

  Sàn HOSE vốn là nơi để các công ty có vốn lớn niêm yết hiện có nhiều cổ phiếu giao dịch dưới mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Thậm chí, sau một thời gian thị trường giảm sâu cũng như kết quả kinh doanh thua lỗ, vi phạm công bố thông tin hay liên quan […]