Lưu trữ thẻ: thành phố đà nẵng

Xã hội hóa nhà vệ sinh để du khách “thoải mái như ở nhà”

Xã hội hóa nhà vệ sinh để du khách “thoải mái như ở nhà”

  Đây là mô hình xã hội hóa nhà vệ sinh công cộng phục vụ người dân và du khách, góp phần giảm thiểu tình trạng đi vệ sinh không đúng nơi quy định, ảnh hưởng đến môi trường và mỹ quan đô thị của một thành phố du lịch. Nhiều khách sạn trên địa […]