Lưu trữ thẻ: UBND TP Hà Nội

Tạm dỡ bỏ lệnh cấm taxi trên 9 tuyến phố Hà Nội từ 29/4

Tạm dỡ bỏ lệnh cấm taxi trên 9 tuyến phố Hà Nội từ 29/4

Thông báo của Sở Giao thông vận tải Hà Nội cho biết, UBND thành phố Hà Nội đã đồng ý đề xuất của Sở Giao thông vận tải về việc thí điểm tháo biển cấm taxi và xe hợp đồng dưới 9 chỗ trên 9 tuyến phố; cùng với đó, căn cứ vào hiện trạng […]