Lưu trữ thẻ: vi phạm quy tắc

Phát hiện nhiều đại lý bảo hiểm nhân thọ vi phạm quy định

Phát hiện nhiều đại lý bảo hiểm nhân thọ vi phạm quy định

  Theo Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, cả nước hiện có khoảng 730.000 đại lý bảo hiểm nhân thọ chính thức (bao gồm cả tổ chức và cá nhân). Thời gian qua, Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam nhận được phản ánh về chất lượng tư vấn, chất lượng phục vụ khách hàng của […]