Lưu trữ thẻ: Virus máy tính

Kaspersky ra mắt danh mục sản phẩm bảo mật mới tại Việt Nam

Kaspersky ra mắt danh mục sản phẩm bảo mật mới tại Việt Nam

  Cụ thể, dòng sản phẩm mới được đơn giản hóa và chia thành các gói dịch vụ: Kaspersky Standard, Kaspersky Plus và Kaspersky Premium. Các sản phẩm có thể được sử dụng trên nhiều nền tảng khác nhau như: Windows, Mac, iOS và Android. Người dùng chọn gói dịch vụ Kaspersky Standard sẽ nhận […]